తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాఠశాలల సమ్మేటివ్-1 పరీక్షల షెడ్యూలు

తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాఠశాలల సమ్మేటివ్-1 పరీక్షల షెడ్యూలు-  TS Schools SA 1 Exams Time table - అక్టోబర్ 1నుంచి సమ్మేటివ్-1 పరీక్షలు:  తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సమ్మేటివ్-1 పరీక్షల నిర్వహణకు విద్యాశాఖ షెడ్యూలు జారీ చేసింది. అక్టోబర్ 1నుంచి 8వరకు నిర్వహించనున్న ఈ పరీక్షలకు అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లను చేయాలని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారులను ఆదేశించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన శిక్షణ మండలి (ఎస్సీఈఆర్‌టీ) డెరైక్టర్ డీఈవోలకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ts schools sa 1 exams time table,ts schools sa 1 exams schedule,ts schools sa 1 exams dates,ts schools summative exams time table,తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాఠశాలల సమ్మేటివ్-1 పరీక్షల షెడ్యూలు


అక్టోబర్ 1నుంచి సమ్మేటివ్-1 పరీక్షలు:
1. తెలంగాణలోని అన్నిరకాల యాజమాన్యాల పాఠశాలల్లో సమ్మేటివ్-1 పరీక్షల నిర్వహణకు విద్యాశాఖ షెడ్యూలు జారీ చేసింది.
2. అక్టోబర్ 1నుంచి 8వరకు నిర్వహించనున్న ఈ పరీక్షలకు అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లను చేయాలని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారులను ఆదేశించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన శిక్షణ మండలి (ఎస్సీఈఆర్‌టీ) డెరైక్టర్ డీఈవోలకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

తరగతులు : 1-5
(సమయం   : ఉ. 09:30-12.00)
01.10.2018 : ప్రథమ భాష
03.10.2018 : ఇంగ్లిష్
04.10.2018 : గణితం
05.10.2018 : ఈవీఎస్

తరగతులు : 6,7
(సమయం   : ఉ. 10:00-12.45)
01.10.2018 : ప్రథమ భాష
03.10.2018 : హిందీ
04.10.2018 : ఇంగ్లిష్
05.10.2018 : సోషల్ స్టడీస్
06.10.2018 : గణితం
08.10.2018 : జనరల్ సైన్స్

తరగతి : 8
(సమయం   : మ.2:00 - 4.45)
01.10.2018 : గణితం
03.10.2018 : ఉ. ఫిజికల్ సైన్స్,మ.బయో సైన్స్
04.10.2018 : సోషల్ స్టడీస్
05.10.2018 : తెలుగు
06.10.2018 : హిందీ
08.10.2018 : ఇంగ్లీష్

తరగతులు : 9, 10
(సమయం   : పే-1 ఉ. 10:00-12.45)
(సమయం   : పే-2 మ. 2:00- 04.45)
01.10.2018 : గణితం పేపర్-1, 2
03.10.2018 : ఫిజికల్ సైన్స్1, బయో సైన్స్2            
04.10.2018 :సోషల్ స్టడీస్ పేపర్-1,2
05.10.2018 : తెలుగు పేపర్-1, 2
06.10.2018 : ఇంగ్లీష్ పేపర్-1, 2
08.10.2018 : హిందీ


తరగతుల వారీగా పరీక్ష తేదీల వివరాలు.. 
తేదీ1-56-78వ తరగతి9-10 తరగతి
. 09:30-12.10-12:45.10-12:45
.2-4:45
పే-1, ఉ.10-12:30, పే-2, మ.2-4:30
01.10.2018ప్రథమ భాషప్రథమ భాషగణితంగణితం పేపర్-1, 2
03.10.2018ఇంగ్లిష్ద్వితీయ భాషఉ. ఫిజికల్ సైన్స్,ఫిజికల్ సైన్స్ పేపర్-1
మ. బయలాజికల్ సైన్స్బయలాజికల్ పేపర్-2
04.10.2018గణితంఇంగ్లిష్సోషల్ స్టడీస్సోషల్ స్టడీస్ పేపర్-1, 2
05.10.2018ఈవీఎస్సోషల్ స్టడీస్ప్రథమ భాషప్రథమ భాష పేపర్-1, 2
06.10.2018---గణితంద్వితీయ భాషఇంగ్లిష్ పేపర్-1, 2
08.10.2018---జనరల్ సైన్స్ఇంగ్లిష్ద్వితీయ భాష
TS Schools SA 1 Exams Time table

Post a Comment

0 Comments

f