చైల్డ్ ఇన్ఫోలో విద్యార్ది ని నమోదు చేయటం ఎలా? Student entry in Childinfo.tg.nic.in website

చైల్డ్ ఇన్ఫోలో విద్యార్ది ని నమోదు చేయటం: childinfo.tg.nic.in ని ఓపెన్ చేసిన తరువాత మీ యూసర్ వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి. లాగిన్ అయ్యాక CT System ని ఎంచుకోవాలి. తరువాత Data Entry ని ఎంచుకోవాలి. CHILDINFO అనునది ఒక స్టూడెంట్స్ పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ: చైల్డ్ఇన్ఫో డేటాబేస్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రాథమిక, ఉన్నత ప్రాధమిక మరియు సెకండరీ పాఠశాలలలో నమోదు చేయబడిన అందరి పిల్లల రిపోజిటరీ. చైల్డ్ఇన్ఫో అనేది ఒక వెబ్ మాడ్యూల్, ఇది అన్ని పాఠశాలల్లోని అందరి  విద్యార్థుల వ్యక్తిగత & విద్యా వివరాలు యొక్క నిల్వ మరియు తిరిగి పొందడం కోసం, నిర్ణయ తయారీదారులకు మద్దతు ఇస్తుంది.


how to enroll the student in telangana childinfo website : childinfo.tg.nic.in, చైల్డ్ ఇన్ఫోలో విద్యార్ది ని నమోదు చేయటం ఎలా?, student entry in childinfo.tg.nic.in website, students data entry, child information entry,child info data updation, child info data uploading, child info data entry

ఇది విద్యార్థుల సమర్థవంతమైన పర్యవేక్షణ కోసం డిపార్ట్మెంట్కు చాలా సులభమైంది, పథకాల నమోదు మరియు అమలులో నకిలీని నివారించేందుకు. బదలాయింపులను తీసుకున్న విద్యార్ధుల జాబితాను పాఠశాల డ్రాప్ అవుట్ లను గుర్తించడం కోసం అందుబాటులో ఉంచారు. పిల్లల స్థితిలో సకాలంలో మరియు నమ్మదగిన సమాచారాన్ని అందించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. బోగస్ నమోదును నివారించడానికి, ఈ డేటా బేస్ ఒక డైనమిక్ మరియు అది సరిగ్గా ఆధార్ సంఖ్యలు విద్యార్ధులకు లింక్ చేస్తుంది.

బదలాయింపులను తీసుకున్న విద్యార్ధుల జాబితాను, పాఠశాల డ్రాప్ అవుట్ లను గుర్తించడం కోసం అందుబాటులో ఉంచారు. పాఠశాల బయటి పిల్లల (out of school children) కారణాలు, ఈ పిల్లల నిలుపుకోవటానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవటానికి సహాయపడుతుంది, పథకాలు అమలు తెలుసుకోవడానికి.

చైల్డ్ ఇన్ఫోలో విద్యార్ది ని నమోదు చేయటం childinfo.tg.nic.in ని ఓపెన్ చేసిన తరువాత మీ యూసర్ వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి.  లాగిన్ అయ్యాక CT System ని ఎంచుకోవాలి. తరువాత Data Entry ని ఎంచుకోవాలి.1.  In School లో Insert: 1 వ తరగతిలో నూతనంగా చేరిన విద్యార్థులను నమోదు చేయుటకు ఈ ఆప్షన్ ను ఎంచుకోవాలి.

2. In School లో Update: ఇదివరకే నమోదు చేసిన చేసిన విద్యార్ధి వివరాలను మార్పు చేయుటకు ఈ ఆప్షన్ ను ఎంచుకోవాలి.

3. TC/Drop out: విద్యార్ధి వివరాలను తీసివేయుటకు ఈ ఆప్షన్ ను ఎంచుకోవాలి.

4. Edit Child details: విద్యార్ధి తరగతి, పుట్టిన తేది, మాద్యమము మార్పు చేయుటకు ఈ ఆప్షన్ ను ఎంచుకోవాలి.

5. Dropout Box (Re-join): ఇతర పాఠశాలల నుండి వచ్చిన విద్యార్థుల వివరాలను నమోదు చేయుటకు ఈ ఆప్షన్ ను ఎంచుకోవాలి.(ఉన్న పాఠశాలలకు 6వ తరగతి విద్యార్థులను నమోదు చేయుటకు ఈ ఆప్షన్ ను ఎంచుకోవాలి)

6. TC Issue Drop Out Request: ఇతర పాఠశాలల నుండి వచ్చి ఇంకనూ ఆ పాఠశాలల యొక్క చైల్డ్ ఇన్ఫో నుండి వారి పేరును TC/Drop out చేయనట్లయితే  ఈ ఆప్షన్ ను ఎంచుకొని ఆ పాఠశాలకు TC Issue Request పెట్టాలి. ( వారు TC Issue చేసిన తరువాత మాత్రమె నమోదు చేయాలి )

How to enroll the student in Telangana Childinfo Website : childinfo.tg.nic.in, చైల్డ్ ఇన్ఫోలో విద్యార్ది ని నమోదు చేయటం ఎలా? , Student entry in Childinfo.tg.nic.in website, Students data entry, Child information Entry, Child Info data Updation, Child info data uploading, Child info data entry.
Childinfo Application is available for all Users

Post a Comment

0 Comments

f